Ugrás a tartalomra

Nem ér hátrány egyetlen napelemes ügyfelet sem

Szeptember óta már az MVM Next biztosítja a villamos energia egyetemes szolgáltatást az ELMŰ-ÉMÁSZ korábbi ügyfelei részére is.

A szolgáltatóváltás a jogszabályoknak megfelelően a felek elszámolási kötelezettsége mellett lezárult, a háztartási méretű kiserőművel rendelkező ügyfelek esetén a végelszámoláskor esetlegesen keletkezett betáplálási többlet folytatólagosan történő felhasználására nincs lehetőség.

Annak érdekében, hogy a végelszámolás a jogszabályban rögzítettek ellenére ne érintsen hátrányosan senkit, az MVM Next és az ELMŰ-ÉMÁSZ a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal együttműködve speciális megoldást dolgozott ki. Ennek értelmében az MVM Next a teljes elszámolási időszakra vonatkozóan számolja el a többletbetáplálással összefüggő rendszerhasználati díjat.

A végszámlát követő első elszámoló számlában az MVM Next megvizsgálja a fogyasztás és a visszatáplálás mennyiségét és a többletbetáplálási mennyiséggel a rendszerhasználati díj mennyiségét korrigálja. Ennek kezelhetősége érdekében a társaság számlázási rendszerén egyedi fejlesztés szükséges. A részletes tudnivalókról az MVM Next írásban tájékoztatja az érintett ügyfeleket.