Ugrás a tartalomra

Kereskedőváltás

Mit jelent a kereskedőváltás?

Mind a versenypiacon, mind pedig az egyetemes szolgáltatásban villamos energiát vételező felhasználó szabadon eldöntheti, hogy melyik kereskedőtől vásárol villamos energiát, kivel szerződik. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó saját választása szerint akár versenypiaci kereskedővel, akár egyetemes szolgáltatás keretében, a felhasználási helyén működő egyetemes szolgáltatóval köthet villamosenergia-vásárlási szerződést. 

Egyetemes szolgáltatásra jogosultak a lakossági ügyfelek, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó kizárólag versenypiaci kereskedőt választhat, egyetemes szolgáltatóval nem köthet szerződést. 

Amennyiben a korábbihoz képest előnyösebb ajánlatot talál a piacon, a hatályos villamosenergia-vásárlási szerződését (az abban foglalt feltételek betartásával) megszüntetheti, és átszerződhet egy másik kereskedőhöz. Ezt kereskedőváltás keretében teheti meg. 

Miért előnyös?

A kereskedők árai között érdemes rendszeresen tájékozódni, mert kedvező ajánlat esetén a kereskedőváltással esetleg pénzmegtakarítás is elérhető, vagy kedvezőbb szolgáltatási formában részesülhet a felhasználó.

Fontos tudni, hogy a kereskedőváltás nem jár semmiféle hátránnyal és pluszköltsége sincs a felhasználó számára, valamint műszaki átalakítást sem tesz szükségessé.

A felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződésének kereskedőváltás miatti felmondása a hálózati csatlakozási- és hálózathasználati szerződéseket nem érinti.

Hogyan zajlik, mire kell figyelni? 

Amennyiben a felhasználó kereskedőt szeretne váltani, mindenképpen figyelnie kell az alábbiakra:

- korábbi szerződésének lejárata,
- korábbi szerződéseben meghatározott felmondási/szerződésmegszüntetési feltételek.

A fentiekről részletes információkat a villamosenergia-vásárlási szerződés tartalmaz. 

A felhasználó az alábbi két lehetőség közül választhat a szerződésfelmondás ügyintéséhez:

- A felhasználó maga mondja fel a szerződést, kizárólag írásban:

o Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy egy kedvezőbb ajánlatot találva kereskedőt kíván váltani, akkor ezt írásos szerződésfelmondással együtt jeleznie kell a kereskedője vagy egyetemes szolgáltatója felé annak ügyfélszolgálatán, kapcsolattartásra megadott elérhetőségen vagy személyes kapcsolattartóján keresztül.

- A felhasználó meghatalmazza az új kereskedőt a szerződésfelmondás ügyintézésére:
o Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy új kereskedőjét hatalmazza meg a szerződésfelmondás ügyintézésében, abban az esetben a meghatalmazás kitöltése cégszerű aláírásán és az új kereskedőnek történő megküldésén kívül nincs más teendője.

A kereskedőváltás folyamata

A korábbi kereskedő vagy egyetemes szolgáltató ellenőrzi, hogy a kereskedőváltás feltételei (szerződés lejárata és felmondási feltételek) teljesülnek-e. 

A teljesülés eredményéről tájékoztatja a felhasználót, illetve amennyiben kereskedői felmondással történt az ügyintézés, a nevében eljáró kereskedőt is. 
 
A kereskedők (régi és új) legkésőbb a szerződés lejártát megelőző 21. napig jelzik a kereskedőváltás tényét az elosztói engedélyes felé. Elfogadás esetén az elosztói engedélyes a kereskedőváltási igény szerinti dátummal átvezeti a változásokat a rendszerében és hozzárendeli a felhasználót az új kereskedőhöz, melynek nyomán a felhasználó villamosenergia-ellátása átkerül az új kereskedőhöz. 

Amennyiben a kereskedőváltás a hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés rendelkezései szerint akadályba ütközik, úgy a korábbi kereskedő részletes tájékoztatást ad a kereskedőváltáshoz teljesítendő feletételekről (pl. tartozás kiegyenlítése, teljesítési biztosíték nyújtása stb.), és a feltételek teljesítésére határidőt biztosít. A kereskedőváltás csak azt követően tud megvalósulni, hogy a felhasználó teljesítette a korábbi kereskedő által meghatározott feltételeket. Amennyiben a kereskedőváltás feltételei nem teljesülnek a korábbi kereskedő által meghatározott határidőben, úgy a korábbi villamosenergia-vásárlási szerződés hatályban marad, és a kereskedőváltás nem következik be.

A sikeres kereskedőváltás utolsó lépéseként a korábbi kereskedő kiállítja a végszámlát. A végszámlán szereplő záró mérőállás meg fog egyezni az új kereskedő által kiállított első számlán szereplő mérőállással.

A kereskedőváltás további részleteiről az Üzletszabályzatban és az ÁSZF-ben tájékozódhatnak.

Kereskedőváltás miatti szerződésfelmondás esetén:

Amennyiben másik kereskedőhöz kíván menni, akkor társaságunknál a szerződését fel kell mondania, amelyet megtehet az N_002-es vagy az N_202-es számú nyomtatvány kitöltésével és beküldésével.

Kereskedőváltás miatti szerződéskötés esetén:

Amennyiben Önnek más a villamosenergia-kereskedője, de társaságunkkal kíván szerződést kötni, akkor először fel kell mondani jelenlegi szerződését, amelyet megtehet az N_027-es vagy az N_227-es nyomtatványunk kitöltésével. Ekkor megbízza Társaságunkat, hogy járjon el a nevében a jelenlegi kereskedőjénél a szerződés felmondása ügyében. A villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése érdekében, kérjük, töltse ki a N_001-es és N_009-es nyomtatványunkat és juttassa el ügyfélszolgálatunkra.

Kapcsolódó dokumentumok