Ugrás a tartalomra

Szerződéskötés, felhasználó-változás (adásvétel, ajándékozás, öröklés, bérlés) miatt

Az ügyfél személyében bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül mind a régi, mind az új ügyfél köteles jelenteni a Szolgáltató felé.

Tájékoztatás

Felhívjuk érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a vészhelyzet idejére érvényes kormányrendelet alapján az oldalon szereplő tájékoztatás egyes részeitől átmenetileg eltérően járunk el. A 2022. augusztus 1-jétől hatályos változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató lakossági ügyfelek részére ittnem lakossági ügyfelek részére itt található.

(217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról).

Az alábbi tájékoztatónk elolvasását követően a leggyorsabb ügyintézés érdekében válassza Online ügyfélszolgálatunkat, ahol meglévő regisztrációjával belépve, vagy új regisztrációt és belépést követően a szerződéskötési igényét a Bejelentések / Fogyasztó változás menüpontban indíthatja el.

A szerződéskötéséhez az alábbi dokumentumokat a bejelentési csatornától függően kérjük csatolni, fénymásolatban mellékelni, illetve bemutatni.

Lakossági magánszemély esetén:

 • Igénybejelentő villamosenergia-vásárlási szerződés egyetemes szolgáltatóval történő megkötésére
 • Mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával
 • A szerződéses jogviszonnyal rendelkező ügyfél elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonat

Üzleti ügyfél esetén a fenti iratokon kívül:

 • Cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat (ha a cégbejegyzés még folyamatban van, akkor a társaság cégbíróság által iktatott cégbejegyzés iránti kérelme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, szervezet és intézmény esetén nyilvántartásba vételt vagy működést igazoló okirat
 • Aláírási címpéldány vagy aláírás minta
 • Nyilatkozat egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról nyomtatvány

 Társasház esetén:

 • Igénybejelentő villamosenergia-vásárlási szerződés egyetemes szolgáltatóval történő megkötésére
 • Mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával
 • Társasház alapító okirat
 • A közös képviselő megválasztását rögzítő közgyűlési jegyzőkönyv
 • Társasházi nyilatkozat

Jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség lakossági tarifával köthet egyetemes szolgáltatói villamosenergia-vásárlási szerződést abban az esetben, ha a felhasználási hely az egyházi személy lakhatását szolgálja (lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház), függetlenül attól, hogy az egyház alkalmazásában álló természetes személy vagy a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség köti meg a villamosenergia-vásárlási szerződést.

Tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a szerződéskötésre vonatkozó jogcím igazolásának megküldését a hatályos Üzletszabályzata alapján utólag kérheti Öntől