Ugrás a tartalomra

Szerződéskötés, felhasználó-változás (adásvétel, ajándékozás, öröklés, bérlés) miatt

Az ügyfél személyében bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül mind a régi, mind az új ügyfél köteles jelenteni a Szolgáltató felé.

Tájékoztatás

Felhívjuk érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a vészhelyzet idejére érvényes kormányrendelet alapján az oldalon szereplő tájékoztatás egyes részeitől átmenetileg eltérően járunk el. A 2022. augusztus 1-jétől hatályos változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató lakossági ügyfelek részére ittnem lakossági ügyfelek részére itt található.

(217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról).

Az alábbi tájékoztatónk elolvasását követően a leggyorsabb ügyintézés érdekében válassza Online ügyfélszolgálatunkatahol meglévő vagy mostani, új regisztrációjával belépve elindíthatja szerződéskötési igényét a Bejelentések / Fogyasztó változás menüpontban.

A szerződéskötéséhez az alábbi dokumentumokat a bejelentési csatornától függően kérjük csatolni, fénymásolatban mellékelni, illetve bemutatni.

Lakossági magánszemély esetén:

  • Felhasználói jognyilatkozat egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele céljából
  • Mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával
  • A szerződéses jogviszonnyal rendelkező ügyfél elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonat

Nem lakossági ügyfél esetén a fenti iratokon kívül:

  • A bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat, bírósági bejegyzési okirat, törzskönyvi nyilvántartás), ha a cégbejegyzés még folyamatban van, akkor a társaság cégbíróság által iktatott cégbejegyzés iránti kérelme, szervezet és intézmény esetén nyilvántartásba vételt vagy működést igazoló okirat, egyéni vállalkozó esetén a székhelyet, az adószámot és a nyilvántartási számot igazoló okirat (hatósági bizonyítvány vagy vállalkozói nyilvántartási szám)
  • Aláírási címpéldány vagy aláírásminta
  • Nyilatkozat egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról nyomtatvány

Társasház esetén:

  • Felhasználói jognyilatkozat egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele céljából
  • Mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával
  • Társasház alapító okirat
  • A közös képviselő megválasztását rögzítő közgyűlési jegyzőkönyv

A társasházak a közös helyiségek tekintetében 2014. január 1-től jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében lakossági tarifát igénybe venni, amennyiben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

Jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség lakossági tarifával köthet egyetemes szolgáltatói villamosenergia-vásárlási szerződést abban az esetben, ha a felhasználási hely az egyházi személy lakhatását szolgálja (lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház), függetlenül attól, hogy az egyház alkalmazásában álló természetes személy vagy a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség köti meg a villamosenergia-vásárlási szerződést.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. utólag bekérheti a szerződéskötésre vonatkozó jogcím igazolásának megküldését a hatályos Üzletszabályzata alapján.

Előre fizetős mérőknél a hétköznapokban kisebb jelentősége van a  mérőállásnak, de egyes helyzetekben, például átíráskor, szükség van rá az átadás-átvételi jegyzőkönyvben.

Mérőtípusonként más és más módon lehet megtekinteni, hogy hány kWh-nál tart a mérőállás.

Az ehhez szükséges ismereteket, kódokat és eljárásmódokat mérőtípusonként mutatjuk be.

ACE9000-B1

ACE9000-IBS

ACE9000-IBS-FW

ACE9000-ITP

ACE9000-Oszlop

ADD-Oszlop

Apator-LEW122

Apator-LEW323

Itron-EM512-JV1

Itron-EM514

Itron-EM514-v2