Ugrás a tartalomra

Nem ér hátrány egyetlen napelemes ügyfelet sem

2021. szeptember 1-jétől az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. megkezdte a korábban ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. által ellátott ügyfelek részére a villamos energia egyetemes szolgáltatás biztosítását. A szolgáltatóváltás folyamata a vonatkozó jogszabályi előírások mentén történik, beleértve a felek közötti elszámolás rendjét. Ennek értelmében minden érintett ügyfél, beleértve a háztartási méretű kiserőművel rendelkező ügyfeleket is, az ELMŰ-ÉMÁSZ-től végszámlát kapnak majd, amely az éves szaldóelszámolás megszokott rendje kapcsán is változást jelent. Annak érdekében, hogy a többlettermeléssel rendelkező HMKE tulajdonos ügyfeleket ne érje hátrány a rendkívüli elszámolás miatt, az elmúlt időszakban az átadó és az átvevő fél kidolgozta a megoldást a jelenleg szigorúan szabályozott folyamatoktól való eltérésre. Azoknál a háztartási méretű kiserőművel rendelkező ügyfeleknél, akiknél az elszámolás kedvezőtlen pénzügyi következményekkel járna, az MVM Next az éves elszámolás idején a rendszerhasználati díjak kiszámításánál az ELMŰ-ÉMÁSZ elszámolásánakeredményét is figyelembe veszi, így az ügyfelek számára a szolgáltatóváltás nem jár majd hátrányos következményekkel. A megoldásról a HMKE tulajdonosokat az MVM Next tájékoztatni fogja.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megvizsgálta a háztartási naperőművek termelésének elszámolására kidolgozott szolgáltatói javaslatot, és megállapította, hogy a megoldás korrekt feltételeket teremt a naperőműtulajdonosok számára, alkalmazásával a naperőműves háztartásokat nem éri anyagi kár és a javaslat a hatályos jogszabályoknak is megfelel. A MEKH, mint szabályozó hatóság továbbra is nyomon követi a szolgáltatóváltás folyamatát, és ellenőrizni fogja a javaslatban foglaltak gyakorlati megvalósulását is. A MEKH felhívja a figyelmet arra, hogy a háztartási naperőművek esetében alkalmazandó szaldó elszámolás - 2023. december 31-ig - továbbra is érvényben marad, és minden további szolgáltatóváltás esetén ezt kell alkalmazni.

Üdvözlettel,

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., EON Hungária Csoport, MEKH