Ugrás a tartalomra

Szerződésfelmondás

Fogyasztóváltozás miatti szerződésfelmondás

Az ügyfél személyében bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül mind a régi, mind az új ügyfél köteles jelenteni a Szolgáltató felé.

Az alábbi tájékoztatónk elolvasását követően a leggyorsabb ügyintézés érdekében válassza Online ügyfélszolgálatunkat, ahol meglévő vagy mostani, új regisztrációjával belépve elindíthatja szerződéskötési igényét a Bejelentések / Szerződésfelmondás menüpontban.

Felhasználóváltozás esetén a szerződésfelmondáshoz szükséges a mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv, amely tartalmazza a fogyasztásmérő gyári számát, az átadás-átvételkori dátumot és mérőállást, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával.

Szerződésfelmondás

Amennyiben a felhasználási helyről elköltözött (például bérlőként)  és nem kívánja tovább igénybe venni a villamosenergia-szolgáltatást, akkor szerződést írásban felmondhatja. A bejelentésnek tartalmaznia kell a felhasználási hely adatait, az ügyfél adatait és a végszámla kiküldése érdekében az új címét, valamint az esetleges túlfizetés visszafizetéséhez a bankszámlaszámát is megadhatja. 
A szerződésfelmondást az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével és megküldésével is megteheti. 

Mérőóra-leszereléssel járó szerződésfelmondás

Amennyiben szeretné a mérőórát leszereltetni, vagyis a felhasználási hely megszüntetését kéri, akkor kérelmét leadhatja az MVM Nextnél vagy közvetlenül a területileg illetékes áramhálózati elosztói engedélyesnél.

  • Igényét Szerződésfelmondás nyomtatvány kitöltésével tudja benyújtani (lakossági vagy nem lakossági felhasználó részéről).
  • A mérőóra leszerelése harmadik fél érdekét nem sértheti, ezt a nyilatkozat aláírásával tudja kijelenteni.
  • Bontásra kerülő ingatlanok esetén a bontási engedély másolatának benyújtása is szükséges.

A villamosenergia-vásárlási szerződés felmondása az áramhálózati elosztói engedélyes sikeres mérőóra-leszerelésről szóló jelzése alapján történik.


Kapcsolódó dokumentumok