Ugrás a tartalomra

Békéltető testületek és fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek

Amennyiben Ügyfelünknek problémája, reklamációja merülne fel valamely szolgáltatásunkkal kapcsolatban, akkor kérjük, először minden esetben forduljon az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálatához.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tanácsért az alábbi testületek szolgáltatásait vehetik igénybe a fogyasztók:

Békéltető testület

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által  működtetett független testület. 

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a lakossági felhasználónak minősülő fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló – bírósági eljáráson kívüli – rendezésének megkísérlése.

A békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén elérhető. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Fogyasztóvédelmi érdekek képviseletét ellátó egyesületek

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek munkájuk során többek között feltárják a fogyasztói problémákat, értékelik a fogyasztói jogok érvényesülését, figyelemmel kísérik a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételeket. 

Továbbá képviselik a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és testületekben, véleményezik a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket. Ezenkívül tanácsadó irodákat és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszert működtethetnek, a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében fogyasztóvédelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve végezzenek.

Az állam és az önkormányzatok támogatják a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek működését.

Fogyasztóvédelmi Rezsipont és Hatósági Tanácsadó Iroda

A fogyasztóvédelmi rezsipont feladata – többek között – a villamosenergia- és földgáz-szolgáltatással kapcsolatban, a fogyasztók tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi előírásokról, a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről.

Fogyasztóvédelmi Rezsipont és Hatósági Tanácsadó Iroda elérhetősége:
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.

E-mail: fogyved_kmf_budapest[AT]bfkh.gov.hu